ซัวเถา

ซัวเถา หรือ ซ่านโถว ในภาษาจีนกลาง (Shantou) ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง เป็นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ มีเนื้อที่ 234 ตร.กม. ประชากร 4,846,400 คน

ซัวเถา

ทางรัฐบาลจีนได้บอกว่า ได้มีชาวจีน 2 ล้านกว่าคนที่อพยบไปจากเมืองซัวเถา ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยมีเหตุผลจากสงครามกับพวกมองโกลและแมนจูเรียที่บุกผ่านกำแพงเมืองจีนทางภาคเหนือมาปกครองจีน รวมทั้งครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องทำสงครามกับญี่ปุ่น ทำให้ผู้คนในซัวเถาอดอยากจากภัยสงครามจึงอพยพ โดยส่วนมากจะอพยบไปที่ประเทศไทยผ่านแม่น้ำโขง และ สิงคโปร์ ดังนั้นเมืองซัวเถานี้จึงมีเครื่องบินที่เชื่อมระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ ซัวเถา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลเที่ยวเซี่ยงไฮ้, สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร