ทัวร์ซัวเถา เยี่ยมญาติ

flickr-4120151843-original

ทัวร์ซัวเถา เยี่ยมญาติ พาท่านเที่ยวทัวร์เมืองซัวเถา ซัวเถาในปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เซินเจิ้น ไหหลำ จูไห่ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เมืองแต้จิ๋ว

  • วัดไคหงวน ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติ 800 กว่าปีมาแล้ว ผู้ใดที่มีโอกาสมานมัสการ และขอพรเซียมซีจากวัดมักจะสมหวังสร้างด้วยหินแกรนิต พร้อมภาพแกะสลักกรอบเจดีย์อันงดงาม
  • กำแพงเมืองเก่า สะพานโบราณเซียงจื่อ ที่สร้างขึ้นให้ผู้คนข้ามแม่นํ้าหานเจียงเพื่อให้ผู้คนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
  • เกาะหม่าสือ เป็นเกาะขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เกาะแห่งนี้มีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ สักการะ หม่าโจ้ หรือศาลเจ้าแม่ทับทิบ เป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชิวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบ ชาวจีนจากทั่วโลกนิยมมาขอพรจาก “ไฮตังม่า” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วอยู่ติดทะเลและมีวิถีชีวิตอยู่กับทะล

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่ห่างจากตัวเมืองซัวเถา 2 ชั่วโมง

  • ศาลเจ้าไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยางแต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนมากที่สุดคือ ศาลาไต่ฮงกงโจวซือ ที่มีความยาว 22 ม. สูง 14 ม. ลึก 14 ม. โดยใช้เสาหินขนาดยักษ์ 16 ตันคํ้าไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่โดยใช้หยกขาวที่นำเข้าจากพม่ามาแกะสลัก วัดความสูงได้ 2.8 ม. หนัก 3.5 ตัน เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเลในความเมตตากรุณาของท่าน จึงได้รวบรวมกันบริจาคเงินในการซ่อมแซมบูรณะศาลเจ้าแห่งนี้จนใหญ่โตสวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย
  • เฮี่ยงบู้ซัว ศาลเจ้าพ่อเสือ (อำเภอลู่เฟิง) ที่ชาวจีนในประเทศไทยให้ความเคารพและศรัทธา เป็นศาลเจ้าองค์จริงที่ชาวจีนในเมืองไทยจำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วทั่วไปมีความเชื่อว่าในชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งจะต้องหาโอกาสมานมัสการที่เฮี่ยงบูซัวแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของการค้าและการทำธุรกิจ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เรื่องทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร