ผู่โถวซาน

ผู่ถ่อซานเจ้าแม่กวนอิม ณ ผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมท่านสถิตย์ ณ เกาะผู่โถวซาน และปฏิบัติธรรม ณ ที่นั่น (ผู่โถวซานปัจจุบันมีเทวรูปองค์ใหญ่เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางทรงธรรมจักรในพระหัตถ์ซ้าย ส่วนพระหัตถ์ขวาทำพระกิริยาห้าม มองไปที่ทะเลใต้ เรียกว่า หนานไห่กวนอิม) และมีอัครสาวกยืนขนาบกัน นั่นก็คือ พระสุธนกุมาร และธิดาพญามังกร

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร