พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เซี่ยงไฮ้

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเซี่ยงไฮ้

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เซี่ยงไฮ้ เป็นที่จัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมจริงที่สุด ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงยุคเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร