หอฟ้าเทียนถาน

หอฟ้าเทียนถาน

หอฟ้าเทียนถาน

หอฟ้าเทียนถาน หอสักการะฟ้าเทียนถัน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อปี พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอแผ่นดินและฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ได้มีการสร้างหอสักการะ ตี้ถัน ขึ้น ชื่อของหอนี้จึงกลายมาเป็นเทียนถันอย่างเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผ่าลงมาบนหอเสียหาย และได้มีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

หอฟ้าเทียนถันได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ที่เที่ยวปักกิ่ง, สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร