อู่เจิ้น

อู่เจิ้น มณฑลเจ้อเจียง เป็นถิ่นเก่าแก่ ที่อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอู่เจิ้นตั้งอยู่ในเมือง “ถงเซียง” มณฑลเจ้อเจียงอยู่ทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร และ ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้ง มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1,300 ปี เป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอู่เจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมาย ที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำ นักท่องเที่ยวมักจะได้เห็นสะพานเล็ก น้ำที่ไหลเอื่อยๆ อยู่ตามแม่น้ำลำธาร และบ้านเรือนของชาวบ้านที่มีรูปทรงอันสวยงามเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน นับเป็นทัศนียภาพที่มีความงามพิเศษที่เป็นแบบฉบับของหมู่บ้านตำบลริมแม่น้ำทางภาคใต้ของจีน

เมืองโบราณอู่เจิ้น

และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ตำบลอู่เจิ้นเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในสมัยโบราณของจีนนั้น มาตรฐานสำคัญในการวัดระดับการศึกษาก็คือ การสอบขุนนางระดับที่เรียกกันว่า “เคอจี้” ซึ่งมีการสอบแบ่งสาขาชิงตำแหน่งขุนนางทั้งฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ เริ่มมีแต่สมัยราชวงศ์สุยถานจนกระทั่งราชวงศ์ชิง ผลสำเร็จในการสอบขุนนางระดับเคอจี้ของตำบลอู่เจิ้นนั้นน่าทึ่งมาก กล่าวคือ ตามการบันทึกทางประวัติศาสตร์ในช่วงหลายร้อยปี ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้องจนถึงราชวงศ์ชิงของจีน ชาวตำบลอู่เจิ้นที่สอบได้ตำแหน่งบัณฑิตระดับต่างๆมีมากถึงกว่า 200 คน จากสภาพตำบลเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียงไม่กี่หมื่นคนอย่างอู่เจิ้น แต่กลับมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและน่าภูมิใจเช่นนี้นั้นนับว่าหาได้น้อยนักในสมัยโบราณของจีน ในศตวรรษที่ 20 ตำบลแห่งนี้ก็ได้เกิดบุคคลที่ขึ้นชื่ออีกหลายต่อหลายคน รวมทั้ง เหมา ตุ้น ปรมาจารย์วรรณคดียุคปัจจุบันที่ขึ้นชื่อของจีน หยวน ตั๋วเฮ่อ หนึ่งในบรรณาธิการที่ทรงอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติการรายงานข่าวยุคปัจจุบัน และ ซุนมู่ซิน จิตรกรที่มีชื่อเสียงของจีน เป็นต้น

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร