คลังเก็บหมวดหมู่: ประเพณีและวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งของประเทศจีนและแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืน โดยจะเห็นได้จาก อาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขต เช่าเดิมของชาวตะวันตก ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ในแถบเมืองเก่าบริเวณสวน Yuyuan ที่ได้มีการปลูกสร้างขึ้นในช่วง สมัยราชวงศ์หมิง ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมเหมือนของประเทศจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกและศิลปะต่างๆ และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยีอนเซียงไฮ้จะพลาดไม่ได้คือ ถนนหนานจิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและ เป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วย แหล่งร้านค้าสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมาย

โพสท์ใน ประเพณีและวัฒนธรรม | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น